Nacionalno preverjanje znanja

INFORMACIJE O NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA za starše in učence 6. in 9. razredov

NPZ je zunanje pisno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu osnovne šole. Cilj NPZ-ja je preveriti doseganje standardov znanja, določenih z učnimi načrti in pridobiti dodatne informacije o kakovosti znanja učencev. NPZ se opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole in je za učence obvezno. Na isti dan učenec opravlja znanje le iz enega predmeta. Preverjanje se pri posameznem predmetu opravlja pisno.

Ob koncu 6. razreda se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika.

Ob koncu 9. razreda pa se poleg slovenščine in matematike preverja znanje iz tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi minister za šolstvo. Ta predmet je letos za naše učence 9. razredov fizika.

Učenci bodo informacije o poteku in izvedbi NPZ dobili v šoli pri urah pouka ali razrednih urah. O vsem bodo tudi sproti obveščeni. Učenci s posebnimi potrebami so upravičeni do prilagojenega izvajanja NPZ.

Več informacij lahko pridobite iz Informacije za učence in starše, ki jih je izdal Državni izpitni center in objavil na spletni strani:

Za več informacij se lahko obrnete na imenovano namestnico za izvajanje NPZ v šolskem letu 2023/2024 – Polonco Kužner.

Skupno 1.192 obiskov, današnjih obiskov 2
Dostopnost