Podaljšano bivanje

Oddelki podaljšanega bivanja (OPB) začnejo z delom vsak dan po končanem pouku in z delom zaključijo ob 16.30.

Dejavnosti in aktivnosti za jutranje varstvo in podaljšano bivanje najdete na povezavi:
https://padlet.com/osdusanaflisahoce_opb_jv/b6eqbcb8svfin9m0

Skupno 1.194 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost