Svetovalna služba

V šoli so zaposlene socialna delavka Dragica Borko, pedagoginji Darja Vantur in Polonca Kužner ter inkluzivna pedagoginja Maša Karanovič.

Pri svojem delu sodelujejo z učenci, njihovimi starši, učitelji in vodstvom šole. Svetovalne delavke sodelujejo tudi z zunanjimi institucijami (s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše, Centrom za socialno delo, z Zdravstvenim domom, Zavodom za zaposlovanje, Zvezo prijateljev mladine inp.).

Svetovalne delavke pomagajo otrokom, ki imajo težave doma in v šoli. Vključujejo se v delo oddelčne skupnosti, sodelujejo pri razrednih urah in roditeljskih sestankih, organizirajo predavanja za starše in delavnice za učence.

Pomembna področja dela svetovalnih delavk so:

  • reševanje socialnoekonomskih stisk otrok: (urejanje subvencionirane prehrane, subvencionirane šole v naravi, subvencioniranih letovanj),
  • vpis otrok šolo in v 1. razred osnovne šole,
  • karierna orientacija (karierno svetovanje in vpis v srednjo šolo),
  • pomoč učencem s težavami (učnimi, vedenjskimi, čustevnimi …),
  • koordinacija dela z nadarjenimi učenci …

Priporočamo, da se za pogovor predhodno dogovorite po telefonu ali elektronski pošti. Pri svetovalnih delavkah se lahko oglasite vsak dan v dopoldanskem času in v času popoldanskih govorilnih ur.

Dragica Borko, 02 616 55 87 (za učence od 6. do 9. razreda)

Polonca Kužner, 02 616 55 84 (za učence od 1. do 5. razreda)

Skupno 2.412 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost