Svetovalna služba

V šoli so zaposlene socialna delavka Dragica Borko, šolski pedagoginji Darja Vantur in Polonca Kužner ter inkluzivna pedagoginja Maša Karanovič. Pri svojem delu sodelujejo z učenci, njihovimi starši, učitelji in z vodstvom šole.

Svetovalne delavke pomagajo otrokom, ki imajo težave doma in v šoli. Vključujejo se v delo oddelčne skupnosti, sodelujejo pri razrednih urah in roditeljskih sestankih, organizirajo predavanja za starše in delavnice za učence.

Pomembna področja dela svetovalnih delavk so:

– reševanje socialnoekonomskih stisk otrok: (urejanje subvencionirane prehrane, subvencionirane šole v naravi, subvencioniranih letovanj),

– vpis otrok v 1. razred osnovne šole,

– karierna orientacija (vpis v srednjo šolo),

– pomoč učencem z učnimi in vedenjskimi težavami,

– koordinacija dela z nadarjenimi učenci…..

Svetovalne delavke redno sodelujejo z zunanjimi institucijami (s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše, Zdravstvenim domom, Zavodom za zaposlovanje, Centrom za socialno delo, Zveza prijateljev mladine).

Pri svetovalnih delavkah se lahko oglasite vsak dan v dopoldanskem času in v času popoldanskih govorilnih ur. Priporočamo, da se za pogovor predhodno telefonsko dogovorite.

Socialna delavka: Dragica Borko, tel.: 02/ 616 55 84

Skupno 1.936 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost