Zgodovina šole

Začetek šolstva v Hočah sega po najdenih dokumentih v leto 1641, ko se je ustanovila enorazredna šola, ki je postopoma prehajala v dvorazredno, trirazredno, štirirazredno in je do 1930 delovala kot petrazredna šola.

V času Kraljevine Jugoslavije je šola v Hočah obstajala kot šestrazrednica in tako delovala vse do začetka II. svetovne vojne.

Po II. svetovni vojni je bila sedemrazredna šola s šolskim okolišem, ki je zajemal učence iz Hoč, Bohove, Reke, Pohorja, Rogoze, Razvanja in vasi Skoke.

V šolskem letu 1950/1951 je šola delovala kot osnovna šola in nižja gimnazija. Leta 1957 je postala osemletna osnovna šola in v šolskem letu 2002/2003 devetletna osnovna šola.

Pouk je v stoletjih potekal v več stavbah v Hočah, konec 19. stoletja (1895) pa je šola dobila prostore v stavbi današnje Pošte. V začetku leta 1961 je bila predana namenu nova šolska stavba, v kateri pouk poteka še danes. Pouk je tako potekal na centralni šoli v Hočah, na podružnični šoli Reka – Pohorje in na podružnični šoli Ledina, ki je bila ukinjena leta 1971.

Šola je dobila ime po padlem prosvetnem delavcu DUŠANU FLISU, primorskem Slovencu, ki se je s starši preselil v Hoče, kjer je obiskoval osnovno šolo. Po končani gimnaziji je študiral na Prirodoslovni fakulteti Univerze v Ljubljani. Med II. svetovno vojno je skupaj s svojimi dijaki odšel v partizane in v veliki nemški ofenzivi na Dolenjskem tudi padel.

Od leta 1957 je šolo vodil g. Ivan Šuman, leta 1976 je bil za ravnatelja imenovan g. Jakob Fridl, leta 2006 g. Bojan Struger in leta 2014 ravnateljevanje pričenja g. Alojz Velički.

Aleksander Duh

Vir: Hoče: 850: območje hoške pražupnije I, Hoče, 1996.

Skupno 2.312 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost