Svet zavoda

Svet zavoda imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o  uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o  pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ ter v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi  delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, sindikat, svet staršev, skupnost učencev. Opravlja tudi druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Člani Sveta zavoda za mandatno obdobje 2021 – 2025 so:

Predstavniki ustanovitelja:

1. Marija Motaln
2. Žan Krivec
3. Uroš Blažič

Predstavniki staršev:

1. Nataša Muršec Lubanjšek – predstavnica staršev matične šole
2. Andreja Pušaver – predstavnica staršev podružnice Reka-Pohorje (od 28. 9. 2023)
3. Katja Ertl – predstavnica staršev vrtca

Predstavniki zavoda:

1. Sanja Obaha – predstavnica matične šole
2. Danijela Metličar Vukmanić – predstavnica matične šole (od 1. 9. 2023)
3. Mojca Kolarič – predstavnica matične šole
4. Katja Frece – predstavnica podružnice Reka-Pohorje
5. Branka Podpečan – predstavnica vrtca

 

Dokumenti:

PRISTOJNOSTI SVETA ZAVODA

 

Skupno 1.228 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost