Svet zavoda

Svet zavoda imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o  uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o  pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ ter v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi  delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, sindikat, svet staršev, skupnost učencev. Opravlja tudi druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

MANDATNO OBDOBJE 2017 – 2021

PREDSTAVNIKI DELAVCEV ŠOLE:

1. Marica Rečnik Hudin

2. Vlasta Bobovnik

3. Vlasta Smrdel

4. Katja Frece

5. Branka Podpečan

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA –> OBČINE HOČE-SLIVNICA:

1. Uroš Blažič

2. Žan Kricec

3. Melita Lovrič

PREDSTAVNIKI STARŠEV:

1. Janko Turner

2. Mojca Rakovič

3. David Smerdel

 

Dokumenti:

PRISTOJNOSTI SVETA ZAVODA

Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on Twitter
Skupno 384 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost