Javni poziv za dodelitev nove računalniške opreme v izposojo

Spoštovani starši/skrbniki,

na spletnih straneh Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije je objavljen javni poziv za dodelitev nove računalniške opreme v izposojo, ki je na voljo za šoloobvezne otroke. Več o razpisu najdete na https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/miro

Priponka: Računalniki – Javni poziv

Lep pozdrav,

Alojz Velički, ravnatelj

Dostopnost